Datorskärm som visar effekten av POAS.

Med POAS avgör du om din annonsering på Google är lyckad eller inte.

Annonserar du på Google och vill öka dina marginaler? Då kan en övergång från ROAS till POAS vara något för dig och din e-handel.

Många e-handlare står idag med utmaningar där minskade marginaler och annonskostnader äter brett av marginalen. Ofta ligger fokus för e-handlare just på att öka intäkter, och är i många fall den primära drivkraften.

Sedan vår kund kom i kontakt med POAS började de ur ett nytt perspektiv se vad varje satsad annonskrona faktiskt genererade. Idag håller de sig borta från att framhäva vissa produkter i sitt sortiment som de tidigare annonserat aktivt.

Varför välja POAS istället för ROAS?

POAS går att se som en vidareutveckling av ROAS som många annonsörer använder sig av idag för att avgöra om annonsering är lyckad eller inte. Där ROAS visar hur mycket intäkter varje satsad annonskrona ger, visar POAS istället hur mycket vinst som varje satsad annonskrona bidrar med.

Skillnaden är alltså att medan ROAS mäter intäkter i förhållande till kostnader, tar POAS hänsyn till nettovinsten. POAS ger en djupare insikt i det faktiska ekonomiska värdet av dina annonser efter att alla kostnader har beaktats.

Så vet du om du POAS är för dig och din e-handel.

Har din e-handel ett produktsortiment med olika marginaler, fraktkostnader eller olika antal produkter som brukar läggas per order? Då är POAS något för dig!

Det är viktigt att notera att valet mellan POAS och ROAS beror på ditt specifika mål, prioriteringar och förmåga att samla in och analysera nödvändig data. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att överväga en övergång till POAS om fördelarna med att inkludera nettovinst i analysen väger tungt för dig.

Vilket är ditt mål?

Om ditt företags övergripande mål är att maximera nettovinsten snarare än bara intäkterna, kan POAS vara ett mer lämpligt mått. Det tar hänsyn till både intäkter och kostnader, vilket ger en mer heltäckande bild av lönsamheten.

Långsiktig hållbarhet

Om din affärsstrategi inriktar sig på långsiktig hållbarhet och inte bara snabba intäktsvinster, kan POAS vara ett användbart verktyg. Det hjälper till att säkerställa att dina annonserade marknadskampanjer inte bara genererar intäkter utan också är hållbara och lönsamma över tid.

Räknar in hela försäljningsprocessen

POAS är användbart om du vill mäta marknadsföringens påverkan på hela försäljningsprocessen, eftersom det inte bara tar hänsyn till kostnader för marknadsföring och intäkter. POAS inkluderar även andra kostnader som kan påverka nettovinsten, som produktions- eller distributionskostnader.

Enskilda produkter

För företag med olika produkter eller tjänster och varierande marginaler kan POAS ge en mer specifik bild av hur lönsam den betalda marknadsföringen är. POAS styr individuellt annonskostnad per produkt, baserat på dess nettomarginal där allt är inräknat. Inte bara inköpskostnad utan även hur mycket man tjänar i kronor i en order på en viss produkt. Dels hur många man brukar köpa, vad emballage kostar, fraktkostnad och plockkostnad.

Optimera din annonsering med ProfitMetrics

ProfitMetrics gör det möjligt för e-handelsföretag och byråer att optimera sin annonsering för maximal lönsamhet med POAS. Ja, det går att ta smarta affärsbeslut som kan överträffa dina konkurrenter. Du får tillgång till data som hjälper dig att optimera din verksamhet till sin fulla potential. ProfitMetrics ger dig en vinstöversikt i realtid och ett laserfokus på de beställningar, annonser, kampanjer och kanaler som ger dig vinst. Och ännu viktigare: på de som inte gör det.

Redo att sluta kasta pengar i sjön på onödiga annonskostnader?

Kanske är ROAS för dig ett etablerat mått för avkastning på betald annonsering och har varit det under en längre tid. Så vi förstår att det kan vara både motståndskraftigt och främmande att ens tänka tanken att byta till ett nytt mätvärde.

Men tänk om du med hjälp av POAS kunde komma till nya insikter kring produktsortimentet i din e-handel. Det är inte alls säkert att de produkter med bra marginal som du vill sälja mer av genererar bättre än de produkter med en lägre marginal skulle göra.

< En av våra kunder såg att exempelvis 60% av sina ordrar gick de back på. Då vill de sälja mindre av de ordrarna. Då kommunicerar Profit metrics väldigt bra här.

-Martin Gustafsson, Majako AB.

Vi kan hjälpa dig komma igång med POAS!

Med ProfitMetrics kan du precis som många andra e-handelsföretag och byråer göra det möjligt att optimera din annonsering för maximal lönsamhet. Du behöver inte sitta och läsa av något utan kan på ett enkelt sätt själv se och uppfatta vad som är värt att sälja. Och Google lär sig också att “de här typerna av ordrar” vill vi ha mer av och “de här ordrarna” ska vi strunta i.

Visst vore det toppen om du kunde analysera vilken typ av ordrar som du faktiskt tjänar på,vilka som har störst intjäningspotential? Och framhäva just de produkterna på din webbplats samt göra eventuella fraktjusteringar utifrån det?

Snacka POAS med oss på Majako!

Vi ser fram emot att höra från dig!