En grön gubbe lyser i stoppskylten.

Säkert plattformsbyte med Majako - så här går det till!

Att byta e-handelsplattform behöver inte vara riskfyllt. Genom att fokusera på transparent kommunikation och trygga strategier har vi visat att säkra plattformsbyten är möjliga.

Hitta den rätta e-handelsutvecklare för dig

Letar du efter den rätta e-handelsutvecklaren? Försök få ett helhetsgrepp om företaget. Värdera bolaget, kolla vad de gjort tidigare, ha en dialog och träffas. Känn in personkemin, den är otroligt viktig. Referenscase är en annan sak, snacka med referenser om det finns några.

Vi brukar se jakten på den rätta e-handelsutvecklaren likt en anställningsintervju där man ska försöka skapa sig en bild av den man ska anställa. I detta fall en bild av de e-handelsutvecklare man ska anlita.

A/B-testning: Gradvis övergång för bästa resultat

Vi inledde vårt plattformsbyte med Familjetapeter genom A/B-testning, en metod som visade sig vara framgångsrik. Vi började med att gradvis introducera den nya plattformen för vår kunds användare genom att först erbjuda dem att klicka sig in på den via en CTA: “Testa vår nya sida”.

Samtidigt som användarna frivilligt utforskade den nya siten övervakade vi konverteringsfrekvensen och följde upp eventuella buggar. Efter ett tag när vi såg att allt rullade på så tvingade vi över ytterligare 10%. När vi kände oss trygga där följde vi upp och fixade till buggar och sedan gick vi över till 50%.

"

"När vi jämförde konverteringen och den visade sig vara 15 - 20 procent bättre på nya sajten då slog vi över helt. Kunden fick ju se att de rent ut sagt förlorade pengar på att vara kvar, då ville de gå över."

Martin Gustafsson

Totalt sett så blev det en successiv övergång under en månads tid där vi tryggt och säkert lät vår kund gå över till den nya plattformen.

Hitta och åtgärda buggar innan de ger skada

Det kommer alltid finnas buggar, buggar är en oundviklig del av tekniska förändringar. Vi arbetar proaktivt och har en strategi för att identifiera och åtgärda buggar i tid, innan de ställer till problem. Genom att vara noggranna med att upptäcka och lösa buggar innan de orsakar skada, minimerar vi risken för katastrofala effekter och säkrar en smidig övergång. För oss handlar det mycket om att hantera saker på ett bra sätt. Man kan aldrig säga att det aldrig kommer att finnas några buggar.

"

"Förutsatt att man vill betala för det så kan man upptäcka buggar och åtgärda dem innan de ens ger någon skada. Att upptäcka buggar är som sagt i sig en kostnad och på något sätt ett detektivarbete som man får anpassa efter var kund och till hur mycket varje enskild kund vill betala för att göra ett säkert plattformsbyte. På något vis får man vara anpassningsbar och välja vägen som är bäst och den förutsättning som är bäst för varje enskild kund liksom."

Emil Laurell

Strategisk implementering: stegvis stabil förändring

Det handlar om riskminimera och testa av saker i tid och inte göra big bang -grejer. Istället implementerar vi förändringar stegvis, vilket innebär att båda plattformarna är igång samtidigt under en övergångsperiod. Vi tar det stegvis och skruvar och går tillbaka hela tiden, släpper inte på utan har koll hela tiden. Ja, vi testar hela tiden. Denna metod möjliggör kontroll och minskar risken, vilket är avgörande för en stabil övergång.

Öppen kommunikation är nyckeln till framgångsrika plattformsbyten.

Vi på Majako tror inte att standardavtal är lösningen. Att undvika att skriva under standardavtal och istället prioritera en öppen dialog och förståelse för båda sidors behov tror vi mer på. En stark grund för säkra överenskommelser. Genom att ha en kontinuerlig dialog skapar vi en trygg miljö för både oss och våra kunder. Vårt standardavtal: transparens och kontinuerlig dialog med dig som kund.

Ett avtal som garanterar en viss tid och inga buggar vid ett plattformsbyte, är svårt att få till. Ett sådant måste isåfall vara nedskrivet i detalj med riskscenarion, önskemål, krav och förväntningar kring vad som ska levereras. Ett sådant avtal måste vara lika åt båda håll och lika uppstyrt åt båda håll. Oftast är det inte så ett arbete går till utan ett plattformsbyte, hela den processen är en dialog fram och tillbaka om vad man ska bygga. Det påverkar antalet arbetstimmar.

När man skriver standardavtal, då har man redan börjar med en yp av fientlighet, anser vi. Då har man inget samarbete på det sätt vi önskar. Då börjar man hamna i det här med att bara tjäna pengar när man börjar skriva paragrafer. Börjar man jobba med konsulter som bara ska tjäna pengar då behöver man kanske dessa avtal.

Vi på Majako har exempel på kunder där vi inte har ett enda avtal utan bara litar på varandra. Åt båda håll och det är det absolut det bästa om man kan hamna där.

Majako - en partner du kan lita på

Bra mycket viktigare än ett styrt dokument är att ha bra folk att arbeta med som man kan lita på. Det är vår ambition på Majako att du som vill utveckla din e-handel ska kunna känna att vi på Majako går att lita på, att vi levererar det bästa utifrån din situation. Tryggt och säkert.

För oss handlar det mycket om att vara öppen och ärlig hela tiden och ha en bra diskussion med dig som kund.

Vi vill titulera oss som plattformsagnostiska.

Samarbete, öppenhet, transparens, professionalitet. Det är så mycket Majako över de orden. På Majako är plattformsbyten inte bara tekniska övergångar utan möjligheten att bli så mycket mer: möjligheter till förbättring och fortsatt tillväxt för våra kunder.

Intresserad av att veta mer om ett säkert plattformsbyte?

Välkommen att höra av dig till oss på Majako.